لاوسون

با نام علمی Chamaecyparis lawsoniana از خانواده Chamaecyparis و فرم مخروطی فشرده با شاخ و برگ سبز و طلایی دارد.
لاوسون یا کاج طلایی درخت یا درختچه همیشه سبزی است که در مواقع گرمتر سال به رنگ سبز روشن در میآید و در مواقع سردتر سال طلاییتر میشود. فرم کلی این سرو هرمی است اما میتوان با هرس آن را به فرمهای دلخواه فراوانی در آورد چنانچه فرمهای پیچ، متهای و طبقهای آن بسیار رایج است. بافت کاملاً نرم و متراکمی داشته که میتواند به عنوان پرچین یا دیوار سبز مورد استفاده قرار گیرد. بومی آمریکای شمالی است که پوست تنه آن اسفنجی شکل و دارای برجستگیها و فرورفتگیهای فراوانی است.
هر چقدر میزان دسترسی آن به نور خورشید بیشتر باشد، طلاییتر میشود و حداقل به 6 ساعت نور خورشید روزانه احتیاج دارد. در شرایط معتدل و مرطوب رشد مناسبی دارد اما این گونه گیاهی میتواند دماهای زیر صفر را هم تحمل کند. رطوبت خاک به رشد آن کمک میکند و در فصول گرم سال نیاز به آبیاری منظم دارد. خاکی که در آن لاوسون کاشته میشود ضروری است که زهکش خوبی داشته باشد و حاوی مواد مغذی مناسب جهت رشد و حرکت گیاه باشد.
تغدیه مناسب لاوسون استفاده از کودهای فسفره برای ریشهزایی است، هر چند اگر به ریشه کودهای حاوی پتاسیم و هیومیک اسید هم افزوده شود به حرکت ریشه کمک میکند. جهت رشد شاخ و برگ لاوسون هم میتوان از کودهای حاوی نیتروژن بهره برد و با مه پاشی آن بر روی شاخ و برگ درخت سبب رشد و نمو مناسب آن شد.

این گیاه میتواند مورد تهاجم قارچ و شته قرار گیرد اما میتوان با رسیدگی مناسب جلوی این اتفاق را گرفت و گیاه کاملاً سالمی داشت.

ChamaecyparisChamaecyparis lawsonianaدرخت یا درختچه همیشه سبزلاوسون یا کاج طلایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *