سدروس دئودورا


سدروس دئودورا

کاجی مخروطی است که به دلیل شاخ و برگهای آویزان اشکی که دارد مورد توجه عموم قرار گرفته است. شاخه و برگهایی لطیف همیشه سبز، سوزنی نرم و نازکی که با توجه به گونه و شرایط محیطی میتواند سبز آبی و آبی رنگ هم شود. این گونه درخت ملی پاکستان محسوب میشود و موفق شده است جایزه باغ مریت را از انجمن باغبانی سلطنتی را به دست آورد. سدروس دئودورا دو گونهی بسیار نزدیک به خود هم دارد که آتلانتیکا (اطلسی) و لیبانی میباشد. ریشه دئودورا از یک کلمه سانسکریت برگرفته میشود که به معنای چوب خدایان میباشد و در آیین هندو مقدس میباشد.
دئودورا سرعت رشد متوسطی داشته و خاکهای کمی اسیدی و مرطوب و دارای زهکش مناسب مطلوب آن است و نباید به عنوان بادشکن مورد استفاده قرار گیرد. گفته می شود چالهای که جهت کاشت دئودورا حفر میشود میبایست سه برابر حجم ریشه درخت باشد و منابع آلی میتواند به رشد این گونهی گیاهی کمک کند.
نیازمند به نور مناسب و بالایی است و نیمسایه کم هم برای آن قابل تحمل خواهد بود و محدودهی نسبتاً وسیعی از دما و رطوبت را تحمل میکند. در تغذیه این گیاه میبایست دقت شود که بیش از یک بار در سال انجام نشود چون نیتروژن زیاد سبب سوختگی ریشه میشود.

سدروس دئودوراسرعت رشد کاجکاج مخروطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *