چی شد؟

از کجا شروع شد؟

_

از دل شرایط سخت اقتصادی ایجاد شده و در کنار آن کمبود شغل مناسب، عده ای جوان تحصیل کرده بی ادعا با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر دانش و تخصص خود دست به دست هم دادند تا با تلاشی مضاعف مجموعهای را ایجاد کنند که بتوانند طرحی نو در در عرصه ی گل و گیاهان زینتی دراندازند.

92%

خدمات باغبانی

97%

خدمات بازسازی

89%

تعمیر و نگهداری باغ

99%

ایجاد باغ های گل و درختان مثمر و روف گاردن و ....

خدمات و اهداف ما

کمی کوتاه درمورد بازار گل و گیاه!

_

این مجموعه از طرفی در زمینه ی تولید و عرضهی انواع گل، گیاهان زینتی و نهالهای مثمر و غیرمثمر پیشگام بوده و از طرفی دیگر با ایجاد کارگروهی متخصص در زمینه ی طراحی فضای سبز، محوطه سازی و ایجاد باغهای گل و درختان مثمر و روف گاردن و …. حضوری فعال در نواحی شمالی کشور داشته است.
هدف این مجموعه ارائه خدمات به دوستداران و مشتاقان فضای سبز در سراسر ایران عزیز با عرضهی بیواسطه و بسیار متنوع و باکیفیت تمامی گونههای گیاهی میباشد. امید است تلاش این گروه جوان مورد توجه دوستان عزیز همراه قرار گیرد.

  • طراحی فضای سبز
  • محوطه سازی
  • نگهداریتراش و تعمیر و نگهداری
  • ایجاد باغهای گل
  • فرسایش خاکدستگیری فرسایش خاک و مالچ کردن
  • روش های بازسازینگهداری و تعمیر چمن
  • آب دادن به گل هاآبیاری و پرورش گیاهان
  • حصارکشی باغچهفنس کشی یا حصار دور باغچه؟