گونه های گیاهی قابل عرضه

خدمات

_

امروز به تیم باغبانی تماس بگیرید تا بتوانید نقل قول رایگان در باغ جدید خود را …

یکی از خدمات ما طراحی فضای سبز است

طراحی و اجرای فضای سبز

_

هنگامی که گیاهان در باغ هستند، یکی از بزرگترین چالش ها علف های هرز، آفات و بیماری ها در باغ است.

  • باغبانینگهداری و رسیدگی به فضای سبز باغ ها و ویلا ها
  • احداث جنگل های صنعتیطراحی محوطه سازی و راه
  • نگهداریتراش و تعمیر و نگهداری
  • آب نماسیستم آبیاری قطره ای آب
  • فرسایش خاکدستگیری فرسایش خاک و مالچ کردن
  • روش های بازسازینگهداری و تعمیر چمن
  • آب دادن به گل هاآبیاری و پرورش گیاهان
  • حصارکشی باغچهفنس کشی یا حصار دور باغچه؟

آخرین محصولات ما

محصولات جدید

_